νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθην

释义
νικάω
释义
获胜,赢得
词频排序
346
词性
动词:缩合
Chinese, Simplified