ἀναιρέω, ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθην

Search Lemma: 
ἀναιρέω
DEFINITION: 
kaldırmak, kehanetle emretmek, mahvetmek, ortadan kaldırmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: kaynaşmış
ANLAMSAL ALAN: 
Savaş ve Barış
FREQUENCY RANK: 
291