ἀναιρέω, ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθην

TEST TRANSLATION: 
ἀναιρέω
DEFINITION: 
رفع/يرفع ، نزع/ينزع ؛ أهلك/يُهلِك ، قتل/يقتل
أقسام الكلام: 
فعل: فعل فيه ترخيم
المجموعة الدلالية: 
الحرب والسلام
FREQUENCY RANK: 
291