διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρην

Search Lemma: 
διαφθείρω
DEFINITION: 
yıkmak, harap etmek, bozmak; (med.) çocuk düşürmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω akışkan gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Savaş ve Barış
FREQUENCY RANK: 
402