διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρην

Search Lemma: 
διαφθείρω
DEFINITION: 
a distruge; a corupe
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina lichidă
GRUP SEMANTIC: 
Război şi pace
FREQUENCY RANK: 
402