διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρην

Hasło: 
διαφθείρω
Definicja: 
zniszczyć; zdemoralizować
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Grupa semantyczna: 
Wojna i pokój
Frekwencja: 
402