ὑπολαμβάνω, ὑπολήψομαι, ὑπέλαβον, ὑπείληφα, ὑπείλημμαι, ὑπελήφθην

Search Lemma: 
ὑπολαμβάνω
DEFINITION: 
a prelua, a profita; a răspunde; a presupune
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina lichidă
GRUP SEMANTIC: 
Minte, cunoaştere, învăţare
FREQUENCY RANK: 
422