ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”)

Search Lemma: 
ἀπόλλυμι
DEFINITION: 
a ucide, a nimici; (med.) a muri, a pieri
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -μι
GRUP SEMANTIC: 
Viaţă şi moarte
FREQUENCY RANK: 
279