κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην

Search Lemma: 
κελεύω
DEFINITION: 
a comanda, a ordona, a porunci (+ac. şi infin.)
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina vocală
GRUP SEMANTIC: 
Lege şi judecată
FREQUENCY RANK: 
239