κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην

Search Lemma: 
κελεύω
DEFINITION: 
order, bid, command (+acc. and infin.)
Part of Speech: 
verb: -ω vowel stem
SEMANTIC GROUP: 
Law and Judgment
FREQUENCY RANK: 
239