κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην

Search Lemma: 
κελεύω
DEFINITION: 
Ordine, offerta, comando (+ acc. e infin.)
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in vocale
Gruppo Semantico: 
Legge e giudizio
FREQUENCY RANK: 
239