κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην

LEMA DE BUSCA: 
κελεύω
DEFINIÇÃO: 
ordem, comando (+ac. e inf.)
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical em vogal
GRUPO SEMÂNTICO: 
Lei e Julgamento
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
239