καταλαμβάνω, καταλήψομαι, κατέλαβον, κατείληφα, κατείλημμαι, κατελήφθην

Search Lemma: 
καταλαμβάνω
DEFINITION: 
a apuca, a prinde, a confrunta
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina lichidă
GRUP SEMANTIC: 
Război şi pace
FREQUENCY RANK: 
381