καταλαμβάνω, καταλήψομαι, κατέλαβον, κατείληφα, κατείλημμαι, κατελήφθην

TEST TRANSLATION: 
καταλαμβάνω
DEFINITION: 
قبض/يقبض ، أمسك/يُمسِك ، القى القبض على ، إعتقل/يعتقل ، أجبر/يُجبِر
أقسام الكلام: 
فعل: ω-- نهاية جذر الفعل λ, μ, ν, ρ
المجموعة الدلالية: 
الحرب والسلام
FREQUENCY RANK: 
381