Chapter 5.42

Ab hāc spē repulsī Nerviī vāllō pedum X et fossā pedum XV hīberna cingunt. Haec et superiōrum annōrum cōnsuētūdine ā nōbīs cōgnōverant et quōsdam dē exercitū habēbant captīvōs ab eīs docēbantur; sed nūllā ferrāmentōrum cōpiā quae esset ad hunc ūsum idōnea, gladiīs caespitēs circumcīdere, manibus sagulīsque terram exhaurīre cogēbantur. Quā quidem ex rē hominum multitūdo cōgnōscī potuit: nam minus hōrīs tribus mīlium in circuitū III mūnītiōnem perfēcērunt; reliquīsque diēbus turrēs ad altitūdinem vāllī, falcēs testūdinēsque, quās īdem captīvī docuerant, parāre āc facere coepērunt.

extras

Article Nav
Previous: 
Next : 

Suggested Citation

Christopher Francese, Caesar: Selections from the Gallic War. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2011. ISBN: 978-1-947822-02-3. http://dcc.dickinson.edu/caesar/book-5/chapter-5-42