ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, 2 aor. ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην

TEST TRANSLATION: 
ἁμαρτάνω
DEFINITION: 
أخطأ/يُخطِئ ؛ فشل/يفشل ، غلط/يغلط
أقسام الكلام: 
فعل: ω-- نهاية جذر الفعل λ, μ, ν, ρ
المجموعة الدلالية: 
الأخلاق
FREQUENCY RANK: 
401