πυνθάνομαι, πεύσομαι, 2 aor. ἐπυθόμην, πέπυσμαι

TEST TRANSLATION: 
πυνθάνομαι
DEFINITION: 
سأل/يسأل ، إستخبر/يستخبر (التعلم ناتجاً من الاستفسار والسمع)
أقسام الكلام: 
فعل: فعل مجهول الصيغة معلوم المعنى
المجموعة الدلالية: 
العقل ، الإدراك والتعلم
FREQUENCY RANK: 
415

Suggested Citation