Search Lemma
προσήκω
DEFINITION
biriyle akraba olmak, -ile alakalı olmak, uygun olmak
FREQUENCY RANK
358
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω damaksıl gövde
Turkish