Search Lemma
κομίζω
DEFINITION
ilgilenmek, itina etmek, bakımını yapmak; (med.) konuk etmek, karşılamak, tedavi etmek, nakletmek
FREQUENCY RANK
442
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω dişsil gövde
Turkish