Hasło
κομίζω
Definicja
troszczyć się, dbać
Frekwencja
442
Część mowy
Czasownik: -ω temat zębowy
Polish