Search Lemma
γράφω
DEFINITION
yazı yazmak, çizmek, resim yapmak, kaydetmek
FREQUENCY RANK
115
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω dudaksıl gövde
Turkish