πορεύω, πορεύσω, ἐπόρευσα, πεπόρευμαι, ἐπορεύθην

Search Lemma
πορεύω
DEFINITION
carry; (mid. and pass) go, walk, march
FREQUENCY RANK
427
Part of Speech
verb: -ω vowel stem
SEMANTIC GROUP
Work and Leisure
Engelska