Hasło
πορεύω
Definicja
wieźć, przewozić; (w med. i pass.) iść, przechodzić, spacerować
Frekwencja
427
Część mowy
Czasownik: -ω temat samogłoskowy
Polish