χαίρω, χαιρήσω, κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρην

LEMA DE BUSCA
χαίρω
DEFINIÇÃO
estar feliz, regojizar-se (+dat.), ter prazer em (+ptc.); χαῖρε, (pl.) χαίρετε olá, tchau!
RANQUE DE FREQUÊNCIA
378
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em líquida
Portuguese, International