κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, κεκράτηκα, κεκράτημαι, ἐκρατήθην

LEMA DE BUSCA
κρατέω
DEFINIÇÃO
ser vitorioso, conquistar, reinar, prevalecer, exceder (+gen.)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
298
PARTE DO DISCURSO
verbo: contrato
Portuguese, International