κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, κεκράτηκα, κεκράτημαι, ἐκρατήθην

Hasło
κρατέω
Definicja
zwyciężyć, zdobyć, rządzić, panować, przewyższać, mieć przewagę (+gen.)
Frekwencja
298
Część mowy
Czasownik: kontrahowany
Polish