διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην

LEMA DE BUSCA
διδάσκω
DEFINIÇÃO
ensinar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
315
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical palatal
Portuguese, International