διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην

Search Lemma
διδάσκω
DEFINITION
teach
FREQUENCY RANK
315
Part of Speech
verb: -ω palatal stem
SEMANTIC GROUP
The Mind, Perceiving and Learning
Engelska