Navigatio Brendani 18.5-10 read by Christopher Francese

[5]     Iterum vir Deī coepit praedictum ieiūnium cum frātribus suīs. [6] Tertiā namque diē vīdērunt īnsulam nōn longē ab eīs, tōtam coopertam arboribus dēnsissimīs, habentēs frūctum praedictum ūvārum incrēdibilī fertilitāte, ita ut omnēs arborēs incurvātae fuissent ad terram, ūnīus frūctūs, ūnīusque colōris. [7] Nūlla erat sterilis arbor nūllaque alterīus generis in eādem īnsulā. [8] Tunc frātrēs tenuērunt portum; vir Deī ascendit dē nāvī et coepit circuīre illam īnsulam. [9] Erat autem odor illīus sīcut odor domūs plēnae malīs pūnicīs. Frātrēs adhūc expectābant in nāvī, dōnec vir Deī ad eōs redīret. [10] Interim flābat illīs ventus odōrem suāvissimum, ita ut ad oblīviōnem illōrum ieiūnium cōnārētur.

article Nav