Navigatio Brendani 15.7-9 read by Christopher Francese

[7]     Cum autem appropinquāssent ad lītus praedictae īnsulae, occurrit illīs obviam in nāviculā idem prōcūrātor, et dūxit illōs ad portum ubi praeteritō annō ascendērunt dē nāvī, [8] magnificāns Deum et ōsculāns pedēs singulōrum, incipiēns ā sānctō patre usque ad novissimum, dīcēns: “Mīrābilis Deus in sānctīs suīs. Deus Isrāēl ipse dabit virtūtem et fortitūdinem plēbī suae. Benedictus Deus!” [9] Fīnītō iam versiculō, et omnibus ablātīs dē nāvī, extendit tentōrium et praepārāvit balneum—erat enim Coena Dominī—et induit omnēs frātrēs novīs vestīmentīs, et fēcit illōrum obsequium per trīduānum.

article Nav