Hasło
τρέπω
Definicja
obracać, zmieniać kierunek, kierować do; zmusić do ucieczki, pokonać; (pass.) obracać się, kierować się do
Frekwencja
432
Część mowy
Czasownik: -ω temat wargowy
Polish