τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα, τέτροφα, ἐτράπην

Search Lemma
τρέπω
DEFINITION
turn, direct towards a thing; put to flight, defeat; (pass.) turn one’s steps in a certain direction, go
FREQUENCY RANK
432
Part of Speech
verb: -ω labial stem
SEMANTIC GROUP
Movement
Engelska