ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, 2 aor. ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην

TEST TRANSLATION
ἁμαρτάνω
DEFINITION
أخطأ/يُخطِئ ؛ فشل/يفشل ، غلط/يغلط
FREQUENCY RANK
401
أقسام الكلام
فعل: ω-- نهاية جذر الفعل λ, μ, ν, ρ
Arabic