ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, 2 aor. ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην

Hasło
ἁμαρτάνω
Definicja
nie trafić, chybić (+ gen.); odnieść porażkę, być w błędzie, pomylić się
Frekwencja
401
Część mowy
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Polish