τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, τετόλμηκα, τετόλμημαι, ἐτολμήθην

TEST TRANSLATION
τολμάω
DEFINITION
يكون جريء ، تحدى/يتحدى ؛ تولى/يتولى ، اخُتُبِرَ بِـ
FREQUENCY RANK
486
أقسام الكلام
فعل: فعل فيه ترخيم
Arabic