τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, τετόλμηκα, τετόλμημαι, ἐτολμήθην

Hasło
τολμάω
Definicja
być odważnym, odważać się; poddawać się czemuś, znosić
Frekwencja
486
Część mowy
Czasownik: kontrahowany
Polish