τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθην

TEST TRANSLATION
τιμάω
DEFINITION
أكرم/يُكرِم ، شرّف/يشرّف
FREQUENCY RANK
386
أقسام الكلام
فعل: فعل فيه ترخيم
Arabic