τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθην

TEST TRANSLATION
τελευτάω
DEFINITION
أنهى/يُنهي ، تمّم/يُتمّم ؛ مات/يموت
FREQUENCY RANK
365
أقسام الكلام
فعل: فعل فيه ترخيم
Arabic