τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθην

释义
τελευτάω
释义
结束;死亡
词频排序
365
词性
动词:缩合
Chinese, Simplified