Hasło
τελευτάω
Definicja
skończyć; umrzeć, zginąć
Frekwencja
365
Część mowy
Czasownik: kontrahowany
Polish