φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθην

Search Lemma: 
φυλάσσω
DEFINITION: 
nöbet tutmak, korumak; (mid.& +acc.) -i kollamak, gözetmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω damaksıl gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Savaş ve Barış
FREQUENCY RANK: 
230