φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθην

Search Lemma: 
φυλάσσω
DEFINITION: 
a apăra, a veghea; (med.) a fi prudent faţă de (+ac.)
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcină palatală
GRUP SEMANTIC: 
Război şi pace
FREQUENCY RANK: 
230