συμφέρω, συνοίσω, 1 aor. συνήνεγκα

Search Lemma: 
συμφέρω
DEFINITION: 
birleştirmek, birlikte taşımak, birlikte katlanmak, (+dat.) yararlı olmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: kuralsız
ANLAMSAL ALAN: 
Yardım ve Güvenlik
FREQUENCY RANK: 
414

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%AD%CF%81%CF%89-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CF%83%CF%89-1-aor-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1