συμφέρω, συνοίσω, 1 aor. συνήνεγκα

LEMA DE BUSCA: 
συμφέρω
DEFINIÇÃO: 
ser útil ou vantajoso a (+dat.); (impes.) συμφἐρει suceder, acontecer (+inf); τὸ συμφἐρον utilidade, proveito, vantagem
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: irregular
GRUPO SEMÂNTICO: 
Ajuda e Segurança
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
414

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pt/greek-core/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%AD%CF%81%CF%89-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CF%83%CF%89-1-aor-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1