συμφέρω, συνοίσω, 1 aor. συνήνεγκα

Search Lemma: 
συμφέρω
DEFINITION: 
a folosi, a fi util (+dat.); (impers.) συμφέρει este de folos, folositor (+infin.); τὸ συμφέρον întrebuinţarea, folosul
PARTE DE VORBIRE: 
verb: neregulat
GRUP SEMANTIC: 
Ajutor şi siguranţă
FREQUENCY RANK: 
414

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%AD%CF%81%CF%89-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CF%83%CF%89-1-aor-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1