συμφέρω, συνοίσω, 1 aor. συνήνεγκα

Search Lemma: 
συμφέρω
DEFINITION: 
Beneficiare, essere utile o redditizio a (+dat.); (impers.) συμφέρει è uso, èconveniente (+infin.); τὸ συμφέρον uso, profitto, vantaggio
Parte del Discorso: 
verbo: irregolare
Gruppo Semantico: 
Aiuto e sicurezza
FREQUENCY RANK: 
414

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/it/greek-core/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%AD%CF%81%CF%89-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CF%83%CF%89-1-aor-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1