ὀνομάζω, ὀνομάσω, ὠνόμασα, ὠνόμακα, ὠνόμασμαι, ὠνομάσθην

Search Lemma: 
ὀνομάζω
DEFINITION: 
a striga pe nume
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina dentală
GRUP SEMANTIC: 
Scris şi vorbit
FREQUENCY RANK: 
204