ὀνομάζω, ὀνομάσω, ὠνόμασα, ὠνόμακα, ὠνόμασμαι, ὠνομάσθην

Search Lemma: 
ὀνομάζω
DEFINITION: 
adlandırmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω dişsil gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Yazma ve Konuşma
FREQUENCY RANK: 
204