ὀνομάζω, ὀνομάσω, ὠνόμασα, ὠνόμακα, ὠνόμασμαι, ὠνομάσθην

TEST TRANSLATION: 
ὀνομάζω
DEFINITION: 
سمّى/يسمّي ، دعا/يدعو بسم فلان
أقسام الكلام: 
فعل: ω-- جذر فعل نطعيّ
المجموعة الدلالية: 
الكتابة والكلام
FREQUENCY RANK: 
204