ὀνομάζω, ὀνομάσω, ὠνόμασα, ὠνόμακα, ὠνόμασμαι, ὠνομάσθην

LEMA DE BUSCA: 
ὀνομάζω
DEFINIÇÃO: 
chamar por nome
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical dental
GRUPO SEMÂNTICO: 
Escrever e Falar
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
204